FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

PFAS-skandalen. Ett PM från Aktion Rädda Vättern.


Pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern 24 april 2017:

Uttalande från ARV:

Regeringen måste stoppa giftspridningen!

Aktion Rädda Vättern (ARV) är djupt bekymrad över den nationella PFAS-skandal som nu rullas upp i offentligheten. Detta har kallats den största miljöskandalen på många år. Tiotusentals människor har fått i sig det cancerframkallande ämnet. Även Vättern är utsatt för PFAS-läckage från Karlsborgs militära flygplats. Regeringen agerar inte tillräckligt snabbt utan accepterar att försvaret fortsätter att använda den giftiga kemikalien på sina brandövningsplatser. Det minsta medborgarna kan kräva av sin regering är att det högfluorerade brandsläckskummet inte får användas på brandövningsplatser i direkt anslutning till dricksvattentäkter, varken av försvaret eller räddningstjänsten! ARV kräver nu ett omedelbart stopp! 

http://www.aktionraddavattern.se/pfas-skandalen-pm-fran-arv/

Inga kommentarer: