FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Årsmöte 2017. Fokus på enskilda avlopp.Välkommen på årsmöte! Skedevi Församlingshus söndagen 7 maj kl 11.

I år har vi fokus på vatten- och avlopp för enskilda fastigheter framför allt.
Finspångs Kommun har en ny VA-plan under bearbetning. Många enskilda hushåll är berörda.
Även i kommunerna Vingåker och Katrineholm är många helårsboende och fritidsfastigheter
berörda som ligger inom området ”Tisnarbygden”.

Christoffer Sernert, miljöinspektör på Vingåkers Kommun 
kommer på årsmötet och informerar samt svarar på frågor i ämnet.     

http://finspang.se/Boende-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Enskilt-avlopp/Här är en nyttig s. k. portal; ”Avloppsguiden” :    http://husagare.avloppsguiden.se

Medlemsbidraget för enskild eller hushåll är fortfarande samma som tidigare och betalas
på plusgiro nr 47 76 46 - 4.    100 kr/hushåll 200 kr förening och 300 kr företag.

Meddela gärna ändrad eller ny e-mail eller adress! Brevutskick kostar porto och tid.


Kaffe/te och kaka.

Inga kommentarer: