FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Medborgarförslag om vattenåtgärder för Tisnaren

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Vingåker fick ledamöterna en dragning av Roland Klint angående hans medborgarförslag om åtgärder för sjön Tisnarens och Nyköpingsåarnas vattensystem.

Klint föreslår att Vingåkers kommun gör gemensam sak med Finspångs kommun och de två länsstyrelserna.

Ett bra förslag tycker Föreningen Rädda Tisnaren.

Läs mera här:

http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.4369007-medborgarforslag-om-vattenatgarder

Inga kommentarer: