FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Besök hos företaget Weber i Lyttersta, Vingåker

Den 23 oktober 2015 besökte en delegation från Föreningen Rädda Tisnaren
företaget Weber. Fabriken är belägen 500 meter från sjön Tisnarens strand. 
Företaget producerar torrspackel. Grundråvaran är sand som tas från området
och vatten som används för rening av sanden går slutligen utan temperatur-
förhöjning ut i Tisnaren.

Weber är en del av koncernen Saint-Gobain som finns i 44 länder och är ett 
av de företag runt sjön Tisnaren som vi har en dialog med vart annat år.

Vi träffar regelbundet Weber för att stämma av företagets hantering av eventuella 
miljöpåverkande materiel och processer. Detta för att se om de har någon 
påverkan på sjön Tisnaren. 

Sedan förra besöket har företaget gjort flera förbättringar i syfte att följa den 
miljövision som koncernen Saint-Gobain satt upp.

Man har belagt marken runt fabriken med asfalt, och alla brunnar på marken 
har fått en gulmarkering - en sk Tätting. Detta för att snabbare kunna lokalisera
brunnarna vid ett eventuellt tillbud. 
Olja för drift av torkar har ersatts med gasol, och en plan finns även på att byta 
ut företagets dieseltruckar mot gasoltruckar. Antalet rökdetektorer har ökats 
inom området.

Företaget är miljöcertifierat enl ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Saint-Gobain,s miljövision kan sammanfattas i tre punkter:
  • Hindra uppkomst av avfall och bidra till återvinning av materiel
  • Stödja certifieringssystem för miljöanpassat byggande
  • Aktivt arbeta för att förbättra processer och deras miljöpåverkan  

Ovanstående vision är något som FRT känner sig stödja och vårt möte hölls 
också i en mycket positiv anda. 

Inga kommentarer: