FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Årsmöte i Brenäs Skola 1 maj 2016

Blå: hög ekologisk status  Grön: god dito  Gul: måttlig dito. Se nedan:

Du inbjuds härmed till ett spännande årsmöte i Föreningen Rädda Tisnaren!
Söndagen den 1 maj 2016   kl. 13:00 i Brenäs Skola  matsalen

Medverkande i en debatt är Irene Karlsson Elfgren som är samordnare av Vattenförvaltning på Natur- och miljöenheten, Länsstyrelsen i  Södermanlands län, 
samt inbjudna representanter från miljöförvaltningarna på de tre till Tisnaren angränsande kommunerna, Finspång, Vingåker samt Katrineholm.

Samtalet kommer att handla om hur problembilden ser ut när det gäller  orsaker, åtgärder och planer, nu när sjön Tisnarens ekologiska status sänks  från GOD till MÅTTLIG.

Vad kan vi i FRT, som förening och du som medlem bidra med?

Uppmärksamhet ges också till Vattenveckan i Sörmland som äger rum i slutet av maj 2016.

Därefter håller vi årsmöte. Verksamheten diskuteras. Ny styrelse väljes.

Fundera på om du vill vara med i styrelsen och dra ditt strå till stacken.
Anmäl dig i så fall till Valberedningen genom Tommy Lennberg tomtrot@finspong.com 

Det kommer att finnas kaffe/te med bröd.

Tack till dig att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön  Tisnaren!  
Medlemsavgiften för året är samma som förra årets och betalas via plusgiro 
nr  47 76 46 - 4.  Enskild/familj 100 kr,  Förening 200 kr och Företag 300 kr
Skriv gärna din adress/sommaradress i Tisnarbygden och helst din e-postadress.


Avbildningen överst är från Länsstyrelsernas Vatteninformationssystem VISS.
En interaktiv karta med bl a ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag finns här:
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653595-151584    eller 


http://www.viss.lansstyrelsen.se/SimpleMapPage.aspx

Välkommen hälsar Styrelsen FRT.

Gun-Britt Andersson ordf.      Anne Sisask  sekr.    Per Wikström  kassör   
Mari Andersson    Karin Lundström      Niklas Palmcrantz      Bo Arvidsson

Inga kommentarer: