FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Vattentäkt, sjönära och industriområde...

Här kan du läsa om grundvattentäkten, som försörjer 6500 personer.
Här kan du läsa mer om ett av världens största företag som har en produktionsanläggning vid Tisnaren.

Inga kommentarer: