FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Här hittar du fakta, nyheter och artiklar om minerallagen och gruvbrytning

Har du också haft en helikopter svävande över hustaket? Eller sett någon mystisk person gräva på din mark? Här kan du läsa om varför i så fall!


Bergsstaten är den myndighet som ger tillstånd för gruvbrytning i Sverige. Man verkar under minerallagen. Du hittar Bergsstaten här.

Minerallagen, markägarna och miljön, SOU 2000-89 ger bland annat en historisk bakgrund - hittar du här.

Krönika av Birger Schlaug i Katrineholms Kuriren: Minerallagen står över såväl markägare som miljö... Klicka här!

Överklagan av tre markägare kring Tisnaren... Klicka här!

Aktuellt läge när det gäller uranbrytning i Sverige - klicka här!

Aktionsgruppen för rättvis minerallag - klicka här!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tisnaren är en vacker sjö som kan beskådas av såväl fattig som rik.

Det är dock knappast den första kategorin som har råd att även bo vid dess strand, t.ex. Tisnarbaden.

Men ändå, att stödja Rädda Tisnaren är en god gärning.

IN

Anonym sa...

Det handlar inte bara om att bo vid sjön, det handlar om vattenförsörjning, det handlar om badvatten, det handlar om djurliv.

Anonym sa...

OM RUDA GRUVOR

Två mindre fyndigheter finns inom fältet kallade Haggruvan och Storgruvan. Fyndigheten inmutades redan på 1840-talet på kopparmalm. Man tog vid denna tid upp ett schakt till ca 10 meters djup och utvann en del koppar varefter gruvan övergavs. Nya inmutningar gjordes under 1880 och 1890-talen och 1885 fann man nickel. Undersökningarna pågick sedan till 1891. Vissa försök gjordes även under 1916 och 1917 dock med relativt klent resultat. Total utvanns under denna period ca 2300 ton malm där nickelhalten varierade mellan 1,5 till 2,6 %. 1917 övergavs fältet då man vi denna tid ansåg malmen var utbruten och utsikten att finna nya fyndigheter utsiktslösa.