FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Ett av världens hundra största bolag i Lyttersta


Saint-Gobain, som är ägare av Maxit i Lyttersta, är en av världens 100 största industrikoncerner. Med 207 000 anställda fördelat på 57 länder omsätter man årligen 41,6 miljarder Euro. Saint-Gobain är uppdelad i fem sektorer; planglas, high-performance material, fyggmaterialprodukter, bygghandel och förpackningar.

Maxit Group tillverkar torrbruk, lättklinkerprodukter och maskiner för torrbruk på mer än 100 platser i Europa, Ryssland och Kina.

Här kan du läsa mer om Maxits verksamhet vid Tisnaren.

Inga kommentarer: