FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Beslut: Omstart för föreningen

Under flera år har Föreningen Rädda Tisnaren haft begränsad verksamhet på grund av för svagt intresse bland boende och markägare. Förslag fanns att lägga ner föreningen.

I samband med ett extrainkallat och välbesökt årsmöte, i Skedevi Församlingshus den 15 juni, beslöts med acklamation att föreningen skall fortsätta. Flera skäl för detta framfördes: bland annat den hotande gruvdriften vid sjön samt behovet av en intresseförening för att bevaka Vingåkersverken och Swerock AB, vars verksamheter påverkar Tisnarens rena vatten.

En ny styrelse tillsattes.
Den gamla styrelsen, med ordföranden Kjell Lundström i spetsen, och den arbetsgrupp som medverkat till att det extra årsmötet inkallats avtackades för sitt ideella engagemang med en varm applåd.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för att ni startade upp igen. Vi lata som smyger i buskarna har säkert dåligt samvete, men kommer nog att krypa fram allt efter!

Anonym sa...

Kan frågan om vattenskotrar tas upp på sidan? Det förekommer en del varje sommar och vad jag vet är det förbjudet utom på en del leder?

Anonym sa...

Har någon missförstått något?
Vattenskotrar är väl en bisak i sammanhanget. En sån sak bör varje människa ha självkurage nog att ta upp med de som kör. Här handlar det om viktigare saker.

Birger Schlaug sa...

Regelverket för vattenskotrar är enkelt: det är förbud i vattendrag och sjöar i inlandet. Sedan kan det förtås av åtskilliga uppfattas som en bisak, men självfallet bör reglerna redovisas rakt av.