FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Grundvattentäkt vid Lyttersta försörjer 6500 personer

Vingåkers kommun menar att det är möjligt att utöka verksamheten vid Lyttersta, trots att den ligger inom skyddsområde och att grundvattentäkten i området försörjer 6500 personer.

- Risker finns att vattentäkten kan förstöras och de vill vi eliminera, säger Hans Hellgren, miljöinspektör i Vingåkers kommun, apropå kommunens framförda krav på villkor och skyddsföreskrifter.

Det var i samband med att markägaren Swerock AB:s ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för fortsatt täktverksamhet på fastigheten som Vingåkers kommun beretts tillfälle till yttrande.

- När det gäller verksamheten vid Maxit AB är den relativt ofarlig. Företaget följer de föreskrifter som finns. Det är transporterna till och från som är problemet, och de pågår ju nästan dygnet runt, säger Hans Hellgren till Katrineholms Kuriren.

Skräckscenariot är att en långtradare slår runt i den branta backen strax innan Maxit AB. Där ligger den största risken i att den kommunala vattentäkten allvarligt skulle hotas, kanske till och med förstöras. Därför föreslås i yttrandet till länsstyrelsen att en ny tillfart bör anordnas väster om täktområdet utanför den sekundära skyddszonen.

Bilden: Lino Karlsson, införd i KK i samband med länkade artikel.

Inga kommentarer: