FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

INBJUDAN TILL MÖTE 9 MARS

Vattenmyndigheten har nu tagit beslut om åtgärdsplan och förvaltningsplan för bland annat Tisnaren. Vår förening skrev ett ganska skarpt yttrande, se här.

Vad händer nu? Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund informerar till den 9 mars i Församlingshuset i Skedevi kl 19.00.

Har du frågor eller vill du veta mer kontakta Jerry Persson, vattenrådgivare på telefon 076-80 57 055 eller på mail: jerry.nvvf@gmail.com.

Inga kommentarer: