FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Vingåkersverken: skärpta krav!

Föreningen Rädda Tisnaren krävde i ett yttrande till länsstyrelsen skärpning av det tillstånd som Nammo Vingåkersverken har haft. Vi har fått gehör för flera ståndpunkter, bland annat att...

... bolaget måste minska utsläppen av bly,
... bolaget fortlöpande ska undersöka och utvärdera alternativa tekniker och processer i syfte att minska behovet av öppen förbränning.

För mer info: Länsstyrelsen Sörmland, diarienummer: 551-14772-2008

Inga kommentarer: