FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Otillfredsställande och bräckligt


Föreningen Rädda Tisnaren har avgett ett remissyttrande till Vattenmyndigheten med anledning av EU:s vattendirektiv (se mer här!). I yttrandet konstaterar vi att det underlag som ligger till grund för bedömning av Tisnaren är otillfredsställande och bräcklig. Underlaget utgör "snarast är en summarisk bedömning, grundad på alltför få mätpunkter och, vilket oroar oss, kanske även med osäkra mätinstrument (!). "


Föreningens styrelse skriver vidare i yttrandet:


"Den bild vi har av Tisnaren, och som bygger på våra medlemmars mångåriga erfarenheter, ger vid handen att det kan finnas skäl att vara mer noggrann och mer detaljerad vid bedömningen av sjöns tillstånd. Vi vill särskilt påpeka att stora skogsavverkningar kring sjön tycks påverka i negativ riktning."


Speciellt påpekas i yttrandet att sjön är en dricksvattentäkt, i den mening som EU anger, vilket inte framkommit i vattenmyndighetens material.


Hela remissvaret hittar du här.4 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för ett fint arbete, min uppfattning efter deltagande på infomöten stämmer gott överens med föreningens yttrande.

Anonym sa...

Vadå osäkra instrument????

Anonym sa...

I samband med syremätning visade det sig att instrumentet vara kass, ändå fick man fram siffror.

Anonym sa...

Det var ett saftigt yttrande! Jag hoppas att det är befogat.