FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Årsmötet i maj: Haldo berättar om sjöfarten på Tisnaren

2010 bjuder på något extra: Vi har fått bekräftat att Haldo kommer för att berätta om sjöfarten på Tisnaren. Så boka in den 15 maj kl 11.00. Skedevi församlingshus.

Mer om årsmötet kommer senare.

Inga kommentarer: