FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Stöd vår miljöbevakning för bygden runt sjön - bli medlem i RÄDDA TISNAREN!Årsmedlemskap i föreningen kostar bara 20 kronor per medlem eller hushåll (valfritt) efter beslut på årsmötet 1 maj 2018. Vill du vara stödmedlem får du gärna bidra med 100kr!
Om föreningens löpande kostnader ökar, kan medlemsavgiften komma att höjas efter ett nytt årsmötesbeslut.

Bankgiro: 311-1275
Plusgiro: 477646-4

Årsmedlemskap för ideell förening, exempelvis Vägsamhällighetsförening, är fortsatt 200 kr.

Årsmedlemsskap för Aktiebolag och Ekonomisk förening är 300 kr.

Det är viktigt att du anger namn och adress, samt hushållets antal personer.
Skriv din mejladress för att få information och årsmötesinbjudan!
raddatisnaren@ymail.com

Får inte allt plats på avin? Maila gärna samma uppgifter till kassören i föreningen, Per Wikström.

Välkommen som medlem!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hallå. Visst ska vi stödja och medverka till att RT blir den kraft som behövs för att "rädda" Tisnaren - men framförallt bidrar till en bra utveckling runt hela sjön.

Anonym sa...

Hej,
har badat i Tisnaren sedan 25 år tillbaka och vill gärna hjälpa till att rädda den med mitt medlemskap!
Ruth