FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Årsmöte 2018. Värna vår vattenmiljö!


Välkommen till årsmöte! Brenäs skolas matsal tisdagen 1 maj kl 11.


Vi informerar och diskuterar dessa aktuella frågor som rör Tisnarbygden:

* Åtgärdsprogram för vattenförbättrande åtgärder för Tisnaren

* FRT:s deltagande i referensgrupp för regional vattenförsörjningsplan

* Undersökningstillstånd för mineralförekomster inför eventuell gruvdrift vid Ruda

* Zinkläckage och tidigare miljöfarlig verksamhet vid Häfla Bruks AB

* Utvidgad sandtäkt vid Weber Saint-Gobain    

* Utvecklingsdialog om långsiktig mark- och vattenanvändning i Finspångs kommun

* Uppföljning av ett beslut från 2014 om kommunsamverkan runt Tisnaren

Ordinarie föreningsfrågor på dagordningen, i urval:

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkning för 2017/18.
Fastställande av medlemsavgift för 2018/19. Kassörens förslag 20 kr/medlem.
Val av föreningens styrelse.
Stadgeändringar. Några förslag tas upp för att kunna beslutas vid nästa årsmöte.
Nya dataskyddslagen. Hur påverkar den oss?
FRT:s framtida roll. Hur ska vi arbeta i framtiden.


Vi bjuder på te och kaffe.Inga kommentarer: