FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Tisnare Kanal etthundra år!

Tisnare Kanal 100 år 25 september 2012

För etthundra år sedan invigdes kanalen av två landshövdingar och stort pådrag. 
Ändebol blev till vid järnvägen mellan Norrköping och Katrineholm. 
Stort sågverk, handelsbod, skola, Folkets Hus och många hundra boende.
Tjugo år senare kom landsvägstrafiken igång och ångbåtarna slutade sina turer.
Ändebol somnade in men har kvar minnesmärken som Byalaget värnar om.

Till er som missade:
Söndagen 23/9 kl 16 visar Ändebols Byalag sin fantastiska bild- och dokumentutställning
i Ändebols Folkets Hus igen. Håkan visar sitt bildspel och berättar.


Fira med båtkaravan på kanalen! (det blev 1 st båt i regnet)

Folkets Hus ligger på östra sidan om 55:an på vägen mot Björkvik direkt efter korset.
Andra huset på vänster sida.


Här följer bilder från en kanaltur en septemberdag 2012:

Vid Starrnäsbron och den långa grävda delen. Bävern fäller träd och försvårar passage. 

  Rester av lastkajen vid Stambanan. Här lastades passagerare, stenkol, glasmassa, tackjärn och annat på ångbåt och pråm upp mot Hävla och Rejmyre. Produkter som hästskor lastades av och på tågen.

Jämför reportage och bilder i tidigare inlägg...

 Farbar passage för båt in i Fjälarens innersta del - Lilla Fjälaren.

Inga kommentarer: