FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

En sjöfärd - Rejmyra - Ändebol 1917


Läs hur mödosamt en båt- och kanalresa kunde vara 1917!
Tack till Ändebols Byalag och Håkan Magnusson.
Inga kommentarer: