FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Spännande bildvisning och årsmöte


Välkommen till årsmötet 2013 som hålls i Skedevi Församlingshus 4 maj kl 11.

Håkan Magnusson kommer och berättar till bildvisning. 
Han och medlemmarna i Ändebols Folkets Husförening har samlat in 
material sedan länge om den epok som nyss  firade 100 år sedan sin start. 
Till er som av olika skäl inte kunde se och höra i höstas får nu möjligheten igen. 
Missa inte detta!

Därefter årsmöte. Verksamheten diskuteras. Ny styrelse väljes. 
Fundera på om du vill vara med i styrelsen!

Det kommer att finnas kaffe/te med bröd.

Tack för att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön Tisnaren.
Du som ännu inte är det eller som har glömt att betala årets peng 
kan göra det enligt  instruktionerna nedan. 
Du kan också betala oss direkt om du kommer till årsmötet och bildvisningen. 

  
Medlemsavgiften för året är samma som förra och betalas via 
plusgiro nr  47 76 46 - 4   Enskild/familj 100 kr  Förening 200 kr  Företag 300 kr
Skriv också din adress/sommaradress i Tisnarbygden och din e-postadress.

Inga kommentarer: