FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Möte om provtagningarna under 2011


Lördagen den 10 mars kl 11.00 i Brenäs Skolas matsal.

Tillsammans med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund,
Tisnarens Västra Fiskevårdsområdesförening och Kalefjärdens FVOF
ordnar FRT ett möte där du är välkommen att diskutera och fråga
om mätresultaten som Jerry Persson presenterar.

TVFVOF bjuder på smörgåsar och kaffe!

Inga kommentarer: