FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Välkommen till årsmöte 12 maj 2012Varmt välkommen till årsmötet som hålls i Skedevi Församlingshus 12 maj 2012 kl 11.

Vår systerförening Rädda Vättern som är ganska nystartad kommer att närvara och berätta om deras 
kamp mot bl a utökade övningsområden och flygningar över sjön.
Två olika stora gruvbrytningar kan också bli realitet och är oroande för Europas största dricksvattentäkt.
Se själv:   http://raddavattern.blogspot.se/     

Vi tar också upp Tisnare Kanal och att den blir 100 år sedan invigningen i september. Hur ska det firas?

Medlemsavgift 2012 för ditt hushåll eller förening/företag kan erläggas via Plusgiro. 
100 kr/hushåll  200 kr förening och 300 kr företag  Plusgiro nr  47 76 46 - 4

Inga kommentarer: