FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Sötvattenmaneter i Tisnaren!?Medusa av sötvattensmanet från Rösjön, Sollentuna, sommaren 2002.
Foto: Staffan Waerndt

Sötvattensmaneter

Under vissa somrar på 2000-talet har flera sjöar invaderats av små
manetliknande varelser, "sötvattensmaneter",
som är en relativt ny art i den svenska faunan.

http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/ryggradslosadjur/ovrigaryggradslosadjur/sotvattensmaneter.1258.html

Tobias Nylin i styrelsen FRT har i sommar sett vad han trodde var maneter.
Har någon annan sett dom?

Inga kommentarer: