FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se
 Bli medlem du också - för Tisnarens skull!
Medlemskap i föreningen kostar 100 kronor. Förening 200 kr, företag 300 kr.
Plusgiro: 477646-4. Bankgiro: 311-1275.
Det är viktigt att du anger namn och adress, samt hushållets alla medlemmar som vill vara med. Skriv gärna även din mejladress! Får inte allt plats på avin så skicka ett mejl med samma uppgifter till kassören i föreningen.
Välkommen som medlem!