FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Sviktande syreförhållanden

Provtagningar i Tisnaren 2003 och 2010 visade att syrenivåerna var mycket låga vid botten.

Föreningen Rädda Tisnaren har tillsammans med Kalefjärdens Fiskevårdsområdesförening, Tisnarens Västra Fiskevårdsförening och Nyköpingåarnas vattenbvårdsförbund diskuterat den uppkomna situationen.

Beslut är taget om uppföljande provtagningar under året. Syftet är att få klarhet i varför syrenivåerna sjunker. Mer finns att läsa här.

Inga kommentarer: