FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Får ta sand till 2019

Länsstyrelsen respektive miljödomstolen ville, med hänsyn till framtida vattenförsörjning, avveckla grustäkten vid Lyttersta.  Miljööverdomstolen har dock beslutat  att det för närvarande inte var möjligt att ersätta den ur täkten utvunna specialsanden med annat material - och menar att täktverksamheten kan bedrivas utan risk för påverkan på grundvattenförsörjningen ytterligare tio år. Här hittar du domslutet.

Inga kommentarer: