FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Nickelgruvornas historia i Sverige

Den mest intressanta mineralen att bryta vid Tisanren är nickel. Här finns en del fakta om nickelgruvor i Sverige:
  • Efter 1982 har ingen nickelmalm brutits i Sverige.
  • Dessförinnan bröts landets hittills största nickelgruva Lainijaur i Västerbotten (se bilden) under tiden 1941-1945 varvid sammanlagt cirka 120 000 ton nickelmalm utvanns och senast bröts Lappvattnets nickelgruva (också i Västerbotten) på försök under åren 1978-1982 varvid omkring 50 000 ton nickelmalm utvanns.
  • Övriga, små nickelgruvor i landet är Kleva i Jönköpings län, Ruda, Lillsjön, Risebo och Ring i Östergötland (varav Ruda med sina cirka 3 000 ton utvunnen malm är den största i länet och bruten under åren 1886-91 samt 1916-17) Frustuna i Södermanlands län, Ekedal och Gaddebo i Västmanland, Kuså och Slättberg i Dalarna samt Förnätra nickelgruva i Västernorrlands län.
  • Utöver de nu nämnda finns en handfull små gruvor eller skärpningar på nickel i landet.

Inga kommentarer: