FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Har du också fått en helikopter över hustaket?

Om du undrar varför helikoptrar flyger över din tomt så lär svaret vara att det beror på att man söker efter mineraler. På uppdrag av det australiensiska företaget Drake Resources Ltd, som har fått tillstånd att aktivt söka efter nickel och koppar i områden kring Tisnaren.

Målet för bolaget är att finna tillräckliga mängder för att kunna starta gruvdrift. I ett första skede undersöker man nu tillgång och kvaliteter. Genom överflygning med helikoptrar kan man mäta elektriskt ledande strukturer, som t ex olika malmkroppar innehållande koppar och nickel, och därmed dra en del slutsatser.

Genom att gräva eller borra i de aktuella områdena kan man få mer detaljkunskap. Det finns åtskilliga mark- och tomtägare i Sverige som plötsligt sett människor rota i marken på sina ägor. Det nu aktuella bolaget har även mutat in områden i Dalarna.

Den svenska minerallagen, som tillhör världens mest tillåtande, medför att man som markägare inte kan stoppa detta. Föreningen Rädda Tisnaren bevakar frågan och arbetar för att bli remissinstans. Föreningen kommer att samarbeta med markägare och andra berörda kring Tisnaren.

Bolaget har således tillstånd att undersöka - för att gå vidare med gruvdrift krävs ytterligare tillstånd. Ett närliggande område som är akut berört av gruvdrift, i form av uranbrytning, finns inom Hallsbergs kommun.

5 kommentarer:

Peter Kjellman sa...

http://www.skollersta.nu/ Välj "Freda skiffern" i vänster marginal. Vi har samma huliganer som rotar här i Närke, och det är provborrningar både här och där. Dessutom vill ett bolag ta hand om uranet i Kvarntorpshögen.

Anonym sa...

Igår körde en helikopter över min tomt flera gånger, kanske 10 meter över trädtopparna. Vedervärdigt!

Anonym sa...

Finns det någon aktionsgrupp i Närke?

Peter Kjellman sa...

Nätverket "Freda skiffern" får väl räknas som en fungerande aktionsgrupp. Det är förresten möte med den på onsdag kväll - se www.skollersta.nu -> Freda skiffern.

Anonym sa...

Tadk för info, Peter!