FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

20 år sedan FRT bildades den 10 maj 1994

 Föreningen Rädda Tisnarens styrelse maj 1995: överst Alf Petersson, Jan Hagström, Lelle Karlsson, Ulf Qvarfort, Anders Bäckman, Gisela Kihlgren, 
mitten Maj-Lis Olofsson, Eva Cedergren , Urban Pontén ordförande, Dag Palmcrantz, Eva Almskoug-Krantz, främsta raden Susanne Hedman och 2 ungdomar
Styrelsen på första årsmötet ett år efter bildandet. På trappen till Skedevi Församlingshus. En kraftfull och sakkunnig samling. Läs här:
 Första numret av "Tisnarbygden" som Maj-Britt Olofsson m fl redigerade.
Skriften gavs ut 3 - 4 gånger per år men lades ner senare av kostnadsskäl.Inga kommentarer: