FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Saxat ur Katrineholmskuriren.


1 kommentar:

Anonym sa...

Så föreningen vill alltså förbjuda vattenskotrar samtidigt som man själv bryter mot Upphovsrättslagen?

Exakt vilka regler får brytas enligt föreningen?

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/