FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Tillståndet indraget


Hotet från det australiensiska företaget Drake Resources Ltd, som fick tillstånd att aktivt söka efter nickel och koppar i områden kring Tisnaren, har eliminerats. Tillståndet har nu dragits in av Bergstaten, som är den myndighet som ger tillstånd. Tiden har runnit ut för undersökningstillståndet.


Det kan naturligtvis bli aktuellt med nya tillstånd, och nya bolag. Mineralpriserna är på väg upp, inte minst som en följd av tillväxten i Kina, och detta kan leda till nya försök. Den svenska minerallagen, som tillhör världens mest tillåtande. Föreningen Rädda Tisnaren kommer att, liksom hittills, bevaka frågan.

Inga kommentarer: