FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Tisnarens status

Vill du kolla hur Vattenmyndigheterna bedömer att Tisnarens status är så klicka här. Du kommer då till den databas där all information om Sveriges sjöar finns - och hamnar på den sida där just informationen om Tisnaren finns.

Det du bland annat kommer att se är att den ekologiska statusen just nu är måttlig (på en skala från hög till dålig), att det ännu inte finns några mätningar som kan verifiera att den kemiska statusen är god men att sjön inte anses drabbad av övergödning.

När du kommit in på databasen så kan du klicka på PDF-rapport så får du detaljerad information.

Inga kommentarer: