FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan...

Föreningen har under året främst ägnat sig åt att bevaka, informera och debattera frågan om gruvdrift vid Tisnaren. Detta har skett bland annat genom kontinuerliga kontakter med bland annat Bergstaten och representanter för det aktuella gruvbolaget.
Läs fortsättningen här!

Inga kommentarer: