FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Stormöte om gruvdrift drog mer än 200 åhörare!

På måndagskvällen (17 november) hölls det stora informationsmötet i Vidåkerskolan med anledning av att det australiensiska företaget Drake Resources fått undersökningstillstånd för gruvdrift vid Tisnaren. Över 200 fanns i publiken. Föreningen Rädda Tisnaren arrangerade.
Medverkade gjorde företagets representant Leif Löfberg (i talarstolen) samt (från vänster) Lotta Lanne (Naturskyddsföreningens riksstyrelse), Åsa Wolgast Broberg (LRF:s ansvariga för äganderätt, miljö och vatten), Jan-Olof Hedström (Bergmästare vid Bergsstaten), Torbjörn Gustavsson (markägare vid Ruda), Anders Jansson (miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen Sörmland) samt Magnus Kviele, (byrådirektör, Länsstyrelsen Östergötland).

Som sakkunnig deltog dessutom bland andra Arne Sundberg, från Sveriges Geologiska Undersökning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för ett informativt möte!