FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

"Enar stora delar av bygden..."

Det största mötet hitills i den här frågan som enar stora delar av bygden, berättar Öst Nytt i ett tidigt inslag efter mötets inledning. Leif Löfberg från det nu aktuella prospekteringsbolaget Drake Resources säger att det nog inte blir något.

Arne Sundberg från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) berättade å sin sida att de nu aktuella området innehåller så pass mycket mineraler att fortsättning på dramat kommer att följa.

Inga kommentarer: