FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

SGU: Ruda är av stort intresse för gruvnäringen

Arne Sundberg, från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), deltog på informationsmötet i Vingåker och redovisade bland annat följande fakta:
  • Det nu aktuella området vid Tisnaren kommer att inmutas återigen, även om Drake Resources skulle dra sig ur.
  • Området är nämligen speciellt: nickelmineraliseringar uppträder i princip endast i basiska till ultrabasiska djupbergarter, bland annat bergarten gabbro, som finns vid Tisnaren.
  • Andelen sådana kända bergarter i Sverige är i övrigt mycket små: mindre än 5 % av landets yta.
  • När nickelpriserna ökar kommer därför området att bli allt mer intressant.
Mer av de fakta om nickelbrytning, som Arne Sundberg redovisade, hittar du här!

Inga kommentarer: