FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Styrelsen rivstartar

Vid styrelsemötet under veckoslutet beslöt styrelsen att tillsätta en rad arbetsgrupper - mer om det senare.

Vi diskuterade strategi för reaktion mot planer på gruvbrytning kring Tisnaren samt arbetsmetoder för styrelsen (beslöt bland annat att inte ta ut milersättning för resor till styrelsemöte).

Vi beslöt också ta kontakt med berörda länsstyrelser för att se till att föreningen åter blir remissinstans för frågor som rör Tisnaren.

Protokoll läggs ut i samband med justering. Styrelsemöte planeras var sjätte vecka. Här hittar du styrelsen.

Inga kommentarer: