FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Erkänner övertramp

I KK erkänner det australiensiska bolagets representant ett av de övertramp som markägare påtalat, och meddelar också att han kan bli medlem i Rädda Tisnaren eftersom han inte heller "vill förstöra någon sjö". Medvetet eller inte så följer representanten grundkursen i mediehantering och retorik. A) Erkänna något av de fel som begåtts och B) Säga någon positiv självklarhet som inte betyder något (i detta fall att han inte vill skada sjön).

2 kommentarer:

Tisnarvän sa...

Dom kommenterade inte att dom varit inne och grävt redan för ett år sedan, långt innan något tillstånd eller arbetsplan var upprättad. Självklart vill inte något gruvbolag skada miljön, men det är ju de man gör överallt, vilket således är den kompromiss man får ta för att bolaget skall kunna tjäna en hacka.

Gruva - nej tack! sa...

Det kan gå många år mellan undersökning och start av gruva, kanske mer än tio år. Men det är bra att det finns lantbrukare som stämmer i bäcken och talar om att här kan det bli motstånd. Sådant väger säkert företaget också in i sina bedömningar.