FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Inlägg om vattenskoter och mosad lomunge

En förbannad båtägare har skrivit - se här - om ett lika onödig som svinaktig händelse med en vattenskoter i våra vatten. En lomunge blev, enligt inlägget, söndermosad efter det att lomfamiljen i panik flytt. Frågan uppkom åter igen om vad som gäller för vattenskotrar.

Om förbudet som gäller vattenskotrar kan man läsa här. Några undantag i Tisnaren finns inte.

Inga kommentarer: