FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Kvicksilver i Tisnarfisk


Här är en sammanställning av kvicksilver i både gädda och gös 
uppmätta tack vare Tisnarens Västra Fiskevårdsområdesförbund:

gädda juni/juli-86:

Längd       Vikt       Hg mg/kg
-                   -                   0.35
-                   -                   0.38
-                   -                   0.54
-                   -                   0.37

gädda okt-97:

Längd       Vikt      Hg mg/kg
51              1000              0.40
53              1000              0.34
54              1050              0.29
53                950              0.30
54              1000              0.46

gös  augusti 2012:

Längd       Vikt      Hg mg/kg
  -                4300            0.277      
-                  720            0.118
-                2200            0.204
-                4340            0.380
-                1340            0.162 
-                3370            0.240

Här är en analys av lite fler metaller, men i en enda gädda från sommaren 1989:


Ett av våra ärenden det kommande verksamhetsåret är att samla mer information. 
Även åsikter om varför kvicksilvet kommer in och om vi kan göra något för en förbättring.

Inga kommentarer: