FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Isen ligger - men varma budskap...

Apropå hotet om gruvdrift - koppar och nickel - vid Tisnaren. Den minskade konsumtionen till följd av finansproblem och lågkonjunktur medför att efterfrågan på mineraler minskar. Gruvbolaget BHP Billiton har beslutat att stänga en nickelgruva som senare i år förväntades ha en kapacitet på 50.000 ton. Kopparlagren fortsätter dessutom att växa.

Inga kommentarer: