FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Evert Taube skrev slagdängan vid Tisnaren...


Evert Taube skrev Sjösala vals när han spanande ut över Tisnaren.

Orrberget i texten lär egentligen vara Djurhagsberget vid Tisenhultsviken. Det var i alla fall den vyn Evert Taube såg när han sommaren 1941 besökte Eric och Vera Palmqrantz. På Gösholmen såg han hur mandelblom och kattfot blommade, vilket blev den klassiska refrängen "gullviva, mandelblom, kattfor och blå viol".

Inga kommentarer: