FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se
Stort informationsmöte

Gruvdrift vid Tisnaren?

Måndag 17 november kl 19.00

Vidåkersskolan
Vingåker

Med representanter för
Bergstaten,
LRF, SNF, Länsstyrelser, Kommuner, Markägare
Prospekteringsbolaget Drake Resources
Tillfälle att ställa frågor.

Inga kommentarer: