FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Stormöte spikat om gruvdriften

Nu är det klart. Rädda Tisnaren, har efter en del svårigheter, fått klartecken från berörda parter och kommer att arrangera ett stort informationsmöte om gruvdriften.

Tid måndagen den 17:e november kl 19.00. Plats Vidåkerskolans aula.

Det australiensiska prospekteringsföretaget kommer att delta genom sin svenska representant. Vi återkommer med hela listan på deltagande myndigheter, organisationer och direkt berörda.

Inga kommentarer: