FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Länsstyrelsen kritisk

Länsstyrelsen i Östergötland har till Bergsstaten påpekat, vad gäller Ruda 1, till den del det berör Finspångs kommun; Bergstatens dnr 200-801-2007.
  • att det inte torde "kunna gå att genomföra undersökningar i någon större utsträckning inom de delar av området där det finns höga naturvärden som skyddas på olika vis".
  • att "det synes med hänsyn till detta mycket tveksamt om det går att få de dispenser och tillstånd som kan komma att erfordras"
  • att "ett framtida tillstånd avseende i vart fall hela det söka området, förefallet än mer osannolika".

Inga kommentarer: