FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

"Låt gösen vara ifred under juni..."


Tisnarens Västra Fiskevårdsområde rekommenderar att gösen i Tisnaren bör få vara ifred under lekperioden under juni månad. Lägg således inget nät - och den som får gös på spö bör sätta tillbaka fisken.

Dessutom har man beslutat att maskstorlek på nät som ligger djupare än fem meter skall vara 60 mm stolpe - detta för att gösen skall hinna leka åtminstone en gång innan den fångas. Mer info här!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för informationen! Kände inte till detta.
Semesterfiskare i Kale