FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Förbud mot vattenskoter också i Tisnaren

Frågor har inkommit om huruvida det är tillåtet att använda vattenskoter i Tisnaren. Svaret är: Nej.

Vattenskoterförbud gäller i alla sjöar och vattendrag i inlandet. Tillstånd förekommer bara på allmänna farleder i skärgården, enligt vissa regler. Här kan du läsa mer.

5 kommentarer:

Försiktig skoterägare sa...

Har inte EU bestämt att man inte får förbjuda skotrar?

Anonym sa...

Skotrar är tillåtna men antagligen bara i farleder. Sådana finns inte i Tisnaren.
Vattenskotrar är ett transportmedel precis som mopeder och motorcyklar.
Dessa förefaller av många yngre människor att ses som leksaker.
Två varvande vattenskotrar en hel dag utanför Hönön (för någon helg sedan) förstör hela sommardagens lugn och ro över en stor del Tisnaren med stränder. Detta är enligt mitt sätt att se fel användning av vattenskoter.

Anonym sa...

ett rukte jag hört nyligen säger att det är nu idag tillåtet men jag kan inte stå till 100% på det, för jag vet inte om det stämmer!

Anonym sa...

Ryktet är fel. Du kan ta kontakt med Länsstyrelsen eller Sjöfartsverket om du vill - elelr klicka på länkten till Sjöfarstverket som finns i Birgers inlägg!
Ewert S

Anonym sa...

Det är böter som gäller om man blir anmäld.